نمونه قرارداد کارهای ساختمانی

55 مورد نمونه قراردادهای فعالیت های اجرایی ساختمان که شامل قراردادهای : گچ کاری، کاشی کاری، آرماتوربندی، لوله کشی و ...

7,000 تومان

55Gharardad-peymankari.zip
827 کیلوبایت